Wat is de betekenis van Kantteekeningen?

1926
2021-05-15
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Kantteekeningen

noemt men de opmerkingen, aanteekeningen, die aan den rand van eenig geschrift worden aangebracht. Reeds in de handschriften uit de oudheid vinden we kantteekeningen, die soms een verbetering van wat in den tekst staat te lezen geven, soms een kortere of langere verklaring inhouden. Vooral kortere kantteekeningen kwamen vaak in den tekst zelf terec...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten