2019-12-06

Kansarmoede

Men spreekt van kansarmoede wanneer mensen beperkt worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan met name onderwijs, arbeid en huisvesting, door onder andere een relatief laag inkomen. Kansarmen hebben weinig kans op succes in de maatschappij en zijn vaak sociaal zwak. Kansarmoede betreft een sociaaleconomische positie die wordt gekenmerkt door een achterstand op verschillende terreinen, waaronder welzijn, gezondheid, vrijetijdsbesteding en politieke participatie. Deze onzekerheden gaan ge...

2019-12-06

Kansarmoede

Kansarmoede is een gebrek aan mogelijkheden tot het in gelijke mate als andere staatsburgers deel hebben aan de welvaart.

2019-12-06

kansarmoede

Gebrek aan mogelijkheden om op de arbeidsmarkt aan het langste eind te trekken.