2019-09-15

Julia

Julia is een populaire meisjesnaam. De naam is afkomstig van een Romeinse familie, de Gens Iulia. In 2010 werden 775 meisjes Julia genoemd, een lichte stijging in vergelijking met 2009. Toen kregen 763 meisjes deze naam. De naam stond daarmee dan ook in de top 100 van meest gekozen meisjesnamen. Julia is een variatie op de mannelijke vorm, Julius. De naam kan op twee verschillende manieren vertaald worden. In het Grieks is de naam Julia afgeleid van ioulos, wat officieel "de eerste wollige baard...

Lees verder
2019-09-15

Julia

Julia - Eigennaam 1. (vrouwelijke naam) meisjesnaam

Lees verder
2019-09-15

Julia

Zie Julius De naam komt voor als die van een christin, genoemd in Romeinen 16,15. Heiligen met deze naam zijn: 1) Julia, de nationale heilige van het eiland Corsica, kerkelijke feestdag: 22 mei; 2) Julia, martelares in Troyes, gestorven tussen 270-275; kerkelijke feestdag: 21 juli. Oud voorbeeld: Keulen: Julia 8e eeuw (Littger).

Lees verder
2019-09-15

Julia

Julia, de eenige dochter van keizer Augustus en van zijne tweede (van hem gescheidene) gemalin Scribonia, geboren in 39 vóór Chr., onderscheidde zich door schoonheid, geest en beschaving, en huwde in het jaar 25 met Marcus Claudius Marcellus, den zusterszoon van Augustus. Na den dood van haren gemaal hertrouwde zij in het jaar 22 met Marcus Vipsanius Agrippa, wien zij 2 zonen en 2 dochters schonk. Hare stiefmoeder Livia die haar een kwaad hart toedroeg, wist Augustus na het overlijden van Agri...

Lees verder
2019-09-15

Julia

Julia, - eenig kind van Augustus bij Scribonia, 39 v. C.—14 n. C., gehuwd met den jongen Marcellus (25), ten tweede male (23) met M. Agrippa, van wien zij 5 kinderen had, ten derde male (12) met den lateren keizer Tiberius. Om haar zedeloos gedrag verbande Augustus haar uit Rome naar ’t eiland Pandateria en later naar Rhegium, waar zij stierf.

2019-09-15

Julia

1° Heilige,maagd en martelares,volksheilige van Corsica. Vlg. de legende zou zij na de verovering van Carthago de slavin van den heiden Eusebius geweest, en op een reis naar Gallië door heidensche Corsicanen gekruisigd zijn. Haar reliquieën berusten te Brescia.Lit.: Acta S. S. Maii (V); Reinelt, Hl. Frauen u. Jungfrauen (1910). 2° Een Romeinsche Christin (Rom. 16.15).

Lees verder