2020-02-25

Jevons paradox

De Jevons paradox gaat ervan uit dat meer efficiëntie in energie leidt tot meer vraag, waardoor van een absolute reductie nooit sprake kan zijn. Efficiëntie leidt namelijk meestal tot economische groei en dus meer welvaart. Hierdoor kunnen mensen meer of andere producten kopen, die ook weer energie kosten. De hoop van de samenleving voor wat betreft het energieprobleem is lange tijd gevestigd geweest op de technologie. Door technologische innovaties zou de efficiëntie op het gebie...