Wat is de betekenis van Jacquard?

1973
2021-03-05
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

jacquard

v./m. (-s), 1. jacquardmachine; 2. gecompliceerd patroon voor tapijt geweven op weefgetouw met jacquardmachine.

Lees verder
1950
2021-03-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Jacquard

v. (-s).

1898
2021-03-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Jacquard

JACQUARD, v. (-s), —MACHINE, v. (-s), (wev.) toestel aan een weefgetouw tot het weven van patronen; zoo geheeten naar den uitvinder Jacquard, te Lyon in 1752 geboren.

Lees verder
1870
2021-03-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Jacquard

Jacquard (Joseph Marie), de vermaarde uitvinder van een naar hem genoemden kunstigen weefstoel, werd geboren te Lyon den 7den Julij 1752. Zijne ouders, arbeiders in eene fabriek van gebrocheerde zijden stoffen, bestemden hem voor hetzelfde bedrijf, zoodat hij niet eens de school bezocht. Op zijn 12de jaar werd hij echter leerling bij een boekbinder...

Lees verder