2020-04-06

Investeringsambitie

“Als je niet weet waar je heen wilt, zullen alle wegen je ernaar toe leiden”. Een investering in een nieuwe bedrijfsactiviteit wordt gepleegd om iets in de omgeving te bereiken. Het management begint een nieuwe activiteit met een zekere overtuiging, ambitie en richtingsgevoel. Wat is het beoogde bestaansrecht van de nieuwe bedrijfsactiviteit? Mogelijk willen bedrijven de structuur van de markt zelf beïnvloeden en zich bevrijden van de tirannie van de afzetmarkt (Hamel en Prahalad, 1994). Deze dr...