Wat is de betekenis van intrinsieke bloedstolling?

1974
2021-04-15
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

intrinsieke bloedstolling

heeft plaats in bloedvat, ➝ extrinsieke bloedstolling.

1973
2021-04-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

intrinsieke bloedstolling

het systeem van bloedstolling waarbij een plaatjesfactor betrokken is in tegenstelling tot de →extrinsieke bloedstolling waarbij een weefselfactor nodig is. Het intrinsieke systeem komt op gang door de activering van de →Hageman-factor die door contact met de beschadigde of zieke vaatwand wordt geactiveerd en vervolgens een reeks van acti...

Lees verder