Implementatie betekenis & definitie

Business planning kan niet worden los gezien van implementatie. De realisatieplanning dient een integraal onderdeel van het plan zijn.

De ervaring leert dat dit bij new business planning vaak wordt genegeerd. De vertaling naar concrete acties, verantwoordelijkheden en planning heeft grote invloed op het succes in de praktijk. Belangrijke onderdelen van implementatie zijn plateauplanning, human resource-planning, financial resource-planning en een concreet actieplan.