Synoniemen van immers

2019-12-13

immers

immers - bijwoord uitspraak: im-mers 1. toch zeker ♢ ik heb het je immers beloofd! 2. er wordt een reden of argument genoemd ♢ zout is gezond, alle mensen hebben immers zout nodig Bijwoord: im-mers Synoniemen aangezien, daar, namelijk, omdat, want

2019-12-13

immers

immers - Bijwoord 1. een logisch verband aangevend met iets dat eerder gezegd is, meestal in een vraag Nee, hij is al naar huis, hij werd immers gevraagd thuis te komen.

2019-12-13

Immers

IMMERS, bw. toch : gij komt immers morgen ? dat is immers niet waar ? (voegw. bw. ter verbinding van twee zinnen, waarvan de tweede den bekenden grond of de oorzaak inhoudt van hetgeen in den eersten beweerd wordt), want: terecht stellen vele ouders prijs op het onderwijs hunner kinderen; immers door het onderwijs wordt het verstand der kinderen ontwikkeld en hun geest versierd met nuttige kundigheden.