Wat is de betekenis van Illustratie?

2021
2021-01-21
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Illustratie

Een illustratie is een ondersteunend plaatje bij een tekst of een verhaal. Het dient meestal ter verduidelijking of verbeelding van de tekst, maar kan ook als versiering van de bladzijde worden gebruikt. Een illustratie ondersteunt een verhaal, bewering of uitleg. Vaak haalt de afbeelding een bepaald aspect uit het verhaal naar voren en trekt het...

Lees verder
2019
2021-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

illustratie

illustratie - Zelfstandignaamwoord 1. afbeelding in een boek of tijdschrift 2. mededeling ter toelichting of verduidelijking Woordherkomst Naamwoord van handeling van illustreren met het achtervoegsel -atie afgeleid van het Franse illustration (verlichting) of daarvoor van het Latijnse 'illustratio'

Lees verder
2018
2021-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

illustratie

illustratie - zelfstandig naamwoord uitspraak: il-lus-traat-sie 1. voorstelling van iets of iemand ♢ er staat een illustratie bij dit verhaal 2. wat het duidelijker maakt ♢ ter illustratie zal i...

Lees verder
2002
2021-01-21
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

illustratie

Een illustratie is een afbeelding bij een tekst; bijv. in een boek; ook als pure versiering zonder relatie met de tekst; ook verluchting.

1994
2021-01-21
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Illustratie

Visualisering, bijvoorbeeld een tekening of figuur. Vangt snel de aandacht en kan lastige materie verduidelijken.

1993
2021-01-21
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Illustratie

toelichting; tekening; afbeelding; geïillustreerd tijdschrift

1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

illustratie

[→Lat.], v. (-s), (ook: verluchting), 1. het illustreren (→boekkunst); 2. plaat in een boek of tijdschrift: illustraties in en buiten de tekst 3. geïllustreerd tijdschrift; 4. mededeling ter toelichting, verduidelijking of kenschetsing.

Lees verder
1950
2021-01-21
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Illustratie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), 1. het illustreren ; 2. plaat in een boek of tijdschrift: illustraties in en buiten de tekst; 3. geïllustreerd tijdschrift: de buitenlandse illustraties; 4. mededeling ter toelichting, verduidelijking of kenschetsing.

Lees verder
1916
2021-01-21
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Illustratie

Verklaring, opheldering, glans, roem, versiering van een boek met platen ; koper- of staalgravure, houtsnede, prent.

1914
2021-01-21
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

illustratie

illustratie - v., verklaring, opheldering; glans, roem; versiering van een boek met platen; koper- of staalgravure; houtsnede, prent.

1898
2021-01-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Illustratie

ILLUSTRATIE, v. (-s, ...tien), gravure in boek of tijdschrift; geïllustreerd tijdschrift: de buitenlandsche illustratiën, de Fransche, Engelsche, Duitsche enz.; — mededeeling ter toelichting, verduidelijking of kenschetsing.

Lees verder
1870
2021-01-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Illustratie

Illustratie noemt men in het algemeen de verklaring van een of anderen tekst, en in ’t bijzonder de platen — gewoonlijk houtsneden, — welke daaraan ter verklaring zijn toegevoegd. Dit geschiedde al spoedig na de uitvinding der boekdrukkunst. Ruwe houtsneden werden in den tekst geplaatst, en van werken van ernstigen inhoud versierde men althans den...

Lees verder
1864
2021-01-21
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

illustratie

illustratie - v. (illustratiën), opheldering, verklaring; glans; plaatwerk; (fig.) persoon die luister over zijn land verspreidt; de buitenlandsche illustratiën, de fransche □, engelsche □, duitsche enz. tijdschriften met platen