Illustratie betekenis & definitie

Een illustratie is een ondersteunend plaatje bij een tekst of een verhaal. Het dient meestal ter verduidelijking of verbeelding van de tekst, maar kan ook als versiering van de bladzijde worden gebruikt.

Een illustratie ondersteunt een verhaal, bewering of uitleg. Vaak haalt de afbeelding een bepaald aspect uit het verhaal naar voren en trekt het de lezer mee. Een illustratie kan een tekening zijn, maar ook een foto. Bij wiskundige berekeningen kunnen bepaalde figuren getekend worden die de stof makkelijker uit te leggen maken. Dit wordt ook wel een infographic genoemd. Veel kinderboeken hebben illustraties die bij een verhaal horen. Een bekend voorbeeld zijn de boeken van Jip en Janneke. Annie M.G Schmidt schreef de verhalen en Fiep Westendorp maakte de bekende tekeningen van Jip, Janneke en het hondje Takkie. Vroeger maakte men gebruik van illustraties bij de vertelling van Bijbelse verhalen. De gebrandschilderde ramen in de kerk toonden bijvoorbeeld een aantal verhalen voor de mensen die niet konden lezen. Zo maakten zij toch kennis met de bijbel.