Wat is de betekenis van hydrostatische balans?

2023-12-06
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Hydrostatische balans

balans waarmede men het gewicht bepaalt van voorwerpen die onder water gedompeld zijn. Zij het gewicht v. h. voorwerp in de lucht a gram en in water ondergedompeld b gram, dan is het soort, gewicht, afgezien v. d. noodzakelijke correcties, = gewicht _ a

2023-12-06
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Hydrostatische balans

Deze balans dient voor het bepalen van het soortelijk gewicht van een vast lichaam (z Mohr, balans van).


Direct alle 5 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

hydrostatische balans

(hidros'taitisÉ™) v. (—en) balans om het soortelijk gewicht van een vast lichaam te bepalen. Enc. De hydrostatische balans is een gewone balans met, onder aan de ene schaal, een haakje waaraan het lichaam wordt opgehangen, waarvan het soortelijk gewicht moet worden bepaald. Men plaatst onder het lichaam een glas en giet er zoveel water in...

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

hydrostatische balans

instrument waarmee de dichtheid van vaste stoffen en vloeistoffen kan worden bepaald. Tot dit doel kan een gewone balans gebruikt worden, die voorzien moet zijn van een inrichting om het juk lager of hoger te schuiven, waardoor een onder een van de schalen opgehangen lichaam al of niet in een vat met vloeistof kan worden ondergedompeld. De werking...

2023-12-06
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Hydrostatische balans

Hydrostatische balans - zie BALANS.

Gerelateerde zoekopdrachten