Wat is de betekenis van Balans?

2024-07-14
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Balans

Balans is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde administratieve benaming voor het financieel overzicht van een onderneming, instelling, of organisatie, waarmee de waarde van bezittingen en vorderingen ten opzichte van de schulden op een bepaalde datum wordt weer-gegeven. Ook wel genoemd: jaarbalans. Zie ook: activa, administratie, passiva,...

2024-07-14
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Balans

Overzicht in de vorm van een tabel van de bezittingen en de wijze van financiering van de bezittingen van een bedrijf op een bepaald moment.

2024-07-14
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Balans

Een balans is een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden onderscheiden in schulden en eigen vermogen.

2024-07-14
Nicolaas Klei

Auteur van o.a." Tot op de bodem" (2005)

Balans

Zie gewicht, evenwicht.

2024-07-14
Landelijk Platform GGZ

Begrippen in de GGZ

Balans

Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.

2024-07-14
Studie begrippenlijst

Bijlesnetwerk (2017)

Balans

De balans is een overzicht waarop alle bezittingen en alle verplichtingen van de organisatie staan. De balans is een momentopname, wat betekent dat de balans er elke dag weer anders uit kan zien. Op de balans staan de zogenoemde voorraadgoederen. De balans bestaat uit twee zijden. De activazijde en de passivazijde. Aan de activazijde komen alle act...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

balans

balans - zelfstandig naamwoord uitspraak: ba-lans 1. toestand waarin alles aan alle kanten even zwaar is ♢ met Mick aan de ene, en Udine aan de andere kant, is de wip helemaal in balans 1. in balans houden ...