Wat is de betekenis van HOONACKER?

2024-06-17
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

HOONACKER

Albinus van (1857-1933), Belgisch exegeet, was hoogleraar in het O.T. te Leuven en lid van de pauselijke Bijbelcommissie. In zijn werken, waaronder een commentaar op de 12 kleine profeten, streefde hij naar een vernieuwing van de exegese door gebruik te maken van moderne wetenschappelijke vindingen.

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Hoonacker

('ho:nakkər) (Albinus Van) Vlaams exegeet, ° 19 okt. 1857 en ✝ 1 nov. 1933 te Brugge; was hoogleraar te Leuven en schreef talrijke werken over de boeken van het Oude Testament.

Gerelateerde zoekopdrachten