Wat is de betekenis van Albinus van Hoonacker?

2024-06-17
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Albinus van Hoonacker

(1857-1933), Vlaams exegeet, prof. te Leuven, lid van de Pauselijke Bijbelcommissie, voorstander van de letterlijke verklaring der H. Schrift.

2024-06-17
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Albinus van HOONACKER

Belgisch oudtestamenticus (Brugge 19 Oct. 1857 - 1 Nov. 1933), was 1889-1927 hoogleraar in de Oudtestamentische exegese te Leuven. Zijn critisch-exegetisch werk is zeer omvangrijk. Hij behandelde o. a. de geschiedenis van de Oudhebreeuwse instellingen, nl. van het heiligdom en het priesterschap, de geschiedenis van het Joodse herstel na de ballings...