Wat is de betekenis van hoofdstuk?

2019
2022-07-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hoofdstuk

hoofdstuk - Zelfstandignaamwoord 1. bepaalde opdeling van tekst of beeld in een boek, toneelstuk of film

Lees verder
2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hoofdstuk

hoofdstuk - zelfstandig naamwoord uitspraak: hoofd-stuk 1. deel van een boek dat een afgerond geheel vormt ♢ het eerste hoofdstuk van dit boek gaat over de menselijke geest 1. aan een nieuw hoofdstuk beginnen ...

Lees verder
1990
2022-07-02
BDI

BDI terminologie

hoofdstuk

afzonderlijk genummerd en/of getiteld gedeelte van een boek of ander document dat wat inhoud betreft een min of meer afgerond geheel vormt maar duidelijk in samenhang staat met voorafgaande en volgende gedeelten. - kapittel.

Lees verder
1952
2022-07-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hoofdstuk

s.n., haedstik (it).

1950
2022-07-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Hoofdstuk

o. (-ken), afdeling, kapittel (van een boek of geschrift): het Evangelie naar Mattheus heeft 28 hoofdstukken; ik zal nog een hoofdstuk uit dat boek voorlezen.; (wapenk.) elk der delen van een schild waarin dit door diagonalen of andere doorgaande lijnen verdeeld is.

1937
2022-07-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

hoofdstuk

o. -stukken; afdeling in een geschrift, in een boek; (Z.-N.) ook: hoofdkaas.

1870
2022-07-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Hoofdstuk

Hoofdstuk. De groote afdeelingen, waarin men vooral wetenschappelijke werken verdeelt, dragen den naam van hoofdstukken (caput of in sommige wetboeken ook wel capitulum). De verdeeling in hoofdstukken dient, met betrekking tot de stof, zóó te geschieden, dat ieder hoofdstuk eenigermate een geheel vormt door eene volledige behandeling van een der de...

Lees verder