Wat is de betekenis van Hogerhuis?

2024-06-15
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Hogerhuis

dat deel van het Britse parlement dat bestaat uit de vertegenwoordigers van de hoge adel, van de hoge geestelijkheid, de hoge leden van de rechterlijke macht en de door de koning benoemde leden.

2024-06-15
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

HOGERHUIS

In de nacht 5-6.12.1895 werd bij gardenier Gabe Haitsma op de (hoek Schradijk-Hogedijk onder Britsum ingebroken en geschoten. Gearresteerd werden de broers Wibren, Marten en Keimpe H., revolutionair-socialistische arbeiders uit Beetgum, en op getuigenis van Haitsma en zijn huisgenoten Ymkje en Sieds Jansma (die de inbrekers eerst niet herkend hadde...

2024-06-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Hogerhuis

o., het Huis der Lords, die afdeling van het Engelse Parlement waarin de hoge adel als zodanig zitting heeft (in tegenst. met het Lagerhuis).

2024-06-15
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Hogerhuis

(House of Lords), Eerste Kamer van het Engelse Parlement. Bestaat uit Anglicaanse bisschoppen en erfelijke peers (de hoofden der adellijke geslachten).

2024-06-15
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HOGERHUIS

is de naam, die men dikwijls in het algemeen geeft aan de Eerste Kamer der Volksvertegenwoordiging in landen, waar een tweekamer-stelsel bestaat. Meer in het bijzonder verstaat men daaronder het Engelse House of Lords (z Groot-Brittannië, staatsinrichting).

2024-06-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Hogerhuis

o.; huis der Edelen of Lords in Engeland; verg. Lagerhuis.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Hogerhuis

o. Eerste Kamer in Engeland, waarin de hoge adel (de Lords) zitting heeft. Tgst. Lagerhuis.