Wat is de betekenis van HINDELOOPEN, STADSHERSTEL?

1976
2021-04-21
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

HINDELOOPEN, STADSHERSTEL

Vooruitlopende op de wettelijke status van beschermd stadsgezicht van de gehele binnenstad van Hindeloopen, werd deze stichting in 1970 opgericht. Het doel is het oude stadsschoon zo goed mogelijk te beschermen o.m. door het zelf panden aan te kopen en te restaureren en derden aan te sporen tot herstel van monumentale panden over te gaan. Bij de op...

Lees verder