Wat is de betekenis van Hij heeft de aap binnen?

2024-05-27
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Hij heeft de aap binnen

hij is in het bezit gekomen van het geld (een erfenis, een buitgemaakte som enz.). De uitdr. komt sedert de 17de eeuw voor. De in WNT I, 527 gegeven verklaring, hierop gegrond dat men vroeger wel eens stenen beeldjes in de vorm van apen bezigde om er geld in weg te bergen, is onhoudbaar, daar van een dergelijk gebruik niets gebleken is; ook de verg...

2024-05-27
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Hij heeft de aap binnen

hij is in het bezit gekomen van het geld (een erfenis, een buitgemaakte som enz.). De uitdr. komt sedert de 17de eeuw voor. De in WNT I, 527 gegeven verklaring, hierop gegrond dat men vroeger wel eens stenen beeldjes in de vorm van apen bezigde om er geld in weg te bergen, is onhoudbaar, daar van een dergelijk gebruik niets gebleken is; ook de verg...