2019-10-18

Het voorm. raadhuis in Sint Pancras

(Kerkplein 2) is een gepleisterd eenlaagspand uit 1864, ingrijpend verbouwd rond 1955. Het heeft tot 1990 als raadhuis gediend.