Het voorm. raadhuis in Sint Pancras betekenis & definitie

(Kerkplein 2) is een gepleisterd eenlaagspand uit 1864, ingrijpend verbouwd rond 1955. Het heeft tot 1990 als raadhuis gediend.

Gepubliceerd op 30-05-2017