2020-02-28

Het voorm. raadhuis in Durgerdam

(Durgerdammerdijk 101) is een vierkant houten gebouw met houtskelet uit 1678 (gevelsteen). Het tentdak wordt bekroond door een houten koepeltorentje met wijzerplaat en klok (1689). Een bordestrap leidt naar een laat-18de-eeuwse empiredeur met snijlicht. Het nu als woonhuis ingerichte pand deed vroeger ook dienst als school en visafslag.