Wat is de betekenis van Het stadhuis in Haarlem?

2023-12-11
Monumenten in Noord Holland

R. Stenvert en C. Kolman (2006)

Het stadhuis in Haarlem

(Grote Markt 2) [32] verrees op een gedeelte van het grafelijk hof (eerste vermelding 1214), dat na circa 1250 steeds minder door de graaf werd gebruikt en waarvan de bebouwing bij de stadsbranden van 1347 en 1351 werd verwoest. Achter en deels onder het huidige gebouw zijn resten gevonden van twee houten en een stenen bouwwerk (10de-13de eeuw). He...