Wat is de betekenis van heraldiek?

2024-02-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

heraldiek

heraldiek - Zelfstandignaamwoord 1. de wetenschap die zich bezighoudt met de wapenkunde Er werd een presentatie over heraldiek gehouden. heraldiek - Bijvoeglijk naamwoord 1. heraldisch Woordherkomst Van het Engelsnormandische herald, van de Germaanse samenstelling h...

2024-02-24
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

heraldiek

Heraldiek is wapenkunde of wapenleer; m.o. wapens ter onderscheiding van families, staten, steden en gilden; de heraldiek is in de 12e en 13e eeuw ontwikkeld; om herkenbaar te zijn droegen de ridders op hun schild en kleding bep. tekens (zie teken (1)) (het wapen), alles was aan regels gebonden.

2024-02-24
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Heraldiek

zie Familiewapens.

2024-02-24
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Heraldiek

[Fr. héraldique] I zn oorspr.: de kennis van de heraut betreffende de geslachtswapens; geslachtswapenkunde; II bn geslachtswapenkundig.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-24
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Heraldiek

wapenkunde; wapenkundig

2024-02-24
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

heraldiek

heraldiek - Kennisgebied waarin men zich bezighoudt met familiewapens, inclusief hun afbeelding en gebruik, het vaststellen van wie het recht heeft deze te dragen, de genealogie van families met een eigen wapen en het behoud en de interpretatie van heraldische documenten.

2024-02-24
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Heraldiek

wapenkunde; zie wapen.

2024-02-24
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

heraldiek

wapenkunde.

2024-02-24
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

HERALDIEK

De H., ontsprongen in de feodale maatschappij, vond in het ongefeodaliseerde Frl. vertraagd ingang. Na ca. 1300 vindt men heraldieke tekens in zegels van landschappen en steden, sinds ca. 1350 ook in die van personen, vooral edelen en eigenerfden. Officiële instanties, die regelden of wapens verleenden, ontbreken hier in de M.E. Ook later heer...

2024-02-24
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Heraldiek

wapenkunde; leer der geslachtswapens.

2024-02-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Heraldiek

(<Fr.), I. zn. v., wapenkunde; II. bn., de wapenkunde betreffende, wapenkundig: heraldieke termen ; heraldieke kleuren : keel (rood); (l)azuur (blauw); sinopel (groen); purper; sabel (zwart); goud (geel); zilver (wit); — een heraldiek stuk, herautsstuk.

2024-02-24
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Heraldiek

zie Wapenkunde.

2024-02-24
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

heraldiek

v. wapenkunde, geslachtswapenleer.

2024-02-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HERALDIEK

is de wetenschap, welke de geslachtswapens bestudeert. Tot de taak van de heraut* als opzichter bij de tournooien behoorde het de verschillende wapentekens te kennen; vandaar dat deze kennis — de grondslag van de latere wapenkunde — aan hem haar naam ontleende (z voorts wapenkunde).

2024-02-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

heraldiek

Fr. héraldique, 1. v., wapenkunde, geslachtswapenleer; 2. bn., de wapenkunde betreffende; heraldieke kleuren; lazuur (blauw), keel (rood), goud (geel), zilver (wit), sabel (zwart), sinopel (groen), purper (violet).

2024-02-24
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

heraldiek

v. wapenkunde.

2024-02-24
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Heraldiek

wapenkunde; het wapen ontstond u/h zegel, dat als onderteekening diende en een bewijs v. echtheid v. documenten was. Sedert de 13e eeuw was het teeken v. hooge waardigheid en kwam b/h schild de helm, later steeds meer versiering. Een wapen kan bestaan uit lijnen en vlakken, uit een dierafbeelding of een gefantaseerde dierenfiguur, uit afb. v. voorw...

2024-02-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

heraldiek

('dik) 1. v. [< heraut] wapenkunde. 2. bn. en bw. wapenkundig.

2024-02-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

heraldiek

[→Fr.], I. zn. v., wetenschap die het ontstaan, de ontwikkeling en de toepassing van geslachten familiewapens bestudeert (e); II. bn., (ook: heraldisch), de heraldiek betreffend, wapenkundig: heraldieke termen; de heraldieke kleuren zijn: keel (rood), (l)azuur (blauw); sinopel (groen); purper; sabel (zwart); goud (geel); zilver (wit); een st...

2024-02-24
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Heraldiek

Heraldiek - (van het Lat. ars heraldica; herautskunst; ook wel verkeerdelijk ars heroica genoemd; Fr. blason, Duitsch heraldik, Eng. hera!dry), oorspronkelijk alleen de kunstmatige beschrijving der wapens, welke door de oude herauten onder verschillende systemen gebracht werd: wapenkunde. De h. is van groot gewicht voor de geschiedenis en staat in...