Wat is de betekenis van Handschrift?

2023-12-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

handschrift

handschrift - Zelfstandignaamwoord 1. de manier waarop iemand met de hand schrijft Een forensisch expert vergeleek de handschriften. 2. een met de hand geschreven boekwerk Men heeft een tot nu toe onbekend handschrift van de filosoof gevonden....

2023-12-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

handschrift

handschrift - zelfstandig naamwoord uitspraak: hand-schrift 1. de manier van schrijven ♢ zijn handschrift is nog erg slordig Zelfstandig naamwoord: hand-schrift het handschrift de handsc...


Direct alle 18 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

handschrift

1. wijze van schrijven die voor een individu, een plaats of een periode kenmerkend is. 2. benaming voor een (in hoofdzaak) met de hand geschreven tekst.

2023-12-04
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Handschrift

zie schrift.

2023-12-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Handschrift

s.n., hânskrift (it).

2023-12-04
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Handschrift

handschrift; manuscript; schuldbekentenis; eine schone Handschrift haben, een mooie hand schrijven.

2023-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Handschrift

v. (-en), 1. eigenhandig schrift; 2.iemands wijze van schrijven m. betr. tot het uiterlijk :dat is zijn handschrift niet; een verdraaid handschrift; 3. (exemplaar van een) geschreven tekst, manuscript (in tegenst. met een gedrukt boek): middeleeuwse handschriften met miniaturen; — ongedrukt of nog niet uitgegeven werk: een b...

2023-12-04
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HANDSCHRIFT

is een term met verschillende inhoud. Zo beduidt hij de aan ieder individu eigen wijze van schrijven; in deze zin wordt handschrift bestudeerd door de grafologie*. Ook de tekst van een boek zoals deze onder de hand van de auteur gereed komt wordt handschrift of manuscript genoemd. In engere zin zijn handschriften de voorgangers van het gedru...

2023-12-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

handschrift

o. handschriften (1 iems. wijze van de letters te schrijven; 2 manuscript, geschreven stuk; 3 kopij; 4 ondertekening); 1. iems. handschrift kennen; een verdraaid handschrift; dat is mijn handschrift niet; 2. Middeleeuwse handschriften; 3. het handschrift van mijn boek is ter drukkerij; in handschrift, nog ongedrukt; 4. is dit uw handschrift niet?...

2023-12-04
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Handschrift

Manuscript, letterlijk: elk m/d hand geschreven stuk of werk; antiquarisch: op papier of perkament geschreven stuk u/d tijd vóór de boekdrukkunst. vaak versierd met fraaie miniaturen.

2023-12-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Handschrift

Handschrift - 1° het schrift van ieder persoon afzonderlijk met zijn bepaalde kenmerken en eigenaardigheden. De ➝ graphologie tracht uit het h. de karaktertrekken af te leiden. Door vergelijking van iemands h. met een bepaald document wordt soms een misdadiger opgespoord. Het h. heeft steeds iets persoonlijks, wat machinaal schrift mist.Lit.: ➝...

2023-12-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

handschrift

('hant) o. (-en) wat met de hand geschreven is nl. 1. schrijfsel van iemands hand : dat is zijn niet; zijn -verdraaien; iemands kennen; is dat uw niet? 2. met de hand geschreven tekst nl. a. van een vroeger werk : een middeleeuws met miniaturen. b. geschreven en nog niet gedrukt werk, kopij : hij heeft zijn verzen in ter beoordeling aan zij...

2023-12-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Handschrift

Handschrift - zie PALAEOGRAPHIE.

2023-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

handschrift

o. (-en), 1. eigenhandig schrift; 2. iemands wijze van schrijven met betrekking tot de vormgeving; dat is zijn niet; een duidelijk, een onleesbaar, een verdraaid —; 3. (exemplaar van een) geschreven tekst, manuscript (in tegenst. tot een gedrukt boek) (e): middeleeuwse handschriften met miniaturen; ongedrukt of nog niet uitgegeven werk: een...

2023-12-04
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Handschrift

Handschrift - eigenhandig geschreven stuk. — Wechgelaer, G., Verbeter Uw Handschrift. Handleiding om door zelfonderricht een vlugge, loopende hand van schrijven te verkrijgen. (Met vele voorbeelden in steendruk.) Prijs f0.60. Van der Laan en Co. Den Haag.

2023-12-04
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Handschrift

in tegenstelling met gedrukt schrift: wat iemand met eigen hand geschreven heeft, of in abstracten zin: het karakter van zijn schrift; vervolgens een geschreven boek of een deel daarvan, de rechtstreeksche vertaling van het lat. liher manuscriptus, manuscript, in tegenstelling met oorkonde, d. i. een korte, slechts voor een practisch, meestal gerec...

2023-12-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Handschrift

HANDSCHRIFT, v. eigenhandig schrift, iemands wijze van schrijven dat is zijn handschrift niet; een verdraaid handschrift; —, (-en), een geschreven werk, manuscript (in tegenst. met een gedrukt boek): middeleeuwsche handschriften met miniaturen; — een bundel gedichten in handschrift, nog onuitgegeven; — (boekdr.) het manuscript v...

2023-12-04
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Handschrift

Handschrift, o. (-en), ongedrukt en onuitgegeven werk; ma- nuscript;@#(boekdr.) kopij; eigenhandig schrift, dat is mijn - niet; fac-similé. *...SCHROEF, v. (...ven). *...SLAG, m. gmv. slag op de hand; iets op - verkoopen, met -, onder - verzekeren. *...SLEDE, v. (-n), kleine slede, ijsslede. *...SPAAK, v. (...aken), koevoet. *...SPADE,...