Wat is de betekenis van handelingen?

2023-03-30
Begrippenlijst Belgische overheid

Vlaams Parlement (2022)

Handelingen

Handelingen. Van de debatten in de plenaire vergaderingen en van de vragen om uitleg en de interpellaties in de commissievergaderingen wordt een verslag gemaakt. In het parlementaire jargon heette dat "Handelingen". Nu spreken we in het Vlaams Parlement niet meer van Handelingen, alleen maar van verslagen. Het verslag is een integraal en...

Lees verder
2023-03-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

handelingen

handelingen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord handeling

Lees verder
2023-03-30
Begrippenlijst Staten Generaal

Staten Generaal (2017) Commissie van Toezicht op de Inlichtingen – en Veiligheidsdienst

Handelingen

Handelingen of Kamerverslagen zijn de woordelijke verslagen van alles wat er in de vergaderingen van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en Verenigde Vergadering is besproken.

2023-03-30
Begrippenlijst Staatsinrichting

Rijksoverheid (1992)

Handelingen

Handelingen is de afkorting voor Handelingen der Staten-Generaal. Dit is een dik boekwerk waarin woord voor woord staat opgeschreven wat in de beide Kamers is gezegd.

2023-03-30
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

handelingen

1. vaak als reeks gepubliceerde verslagen van zittingen van overheidslichamen of van conferenties of congressen, waarin de uitgesproken teksten en de discussies zijn opgenomen. - verhandelingen; verslagen. 2. stenografisch verslag van de openbare behandeling van alle zaken in het parlement; in Nederland oorspronkelijk gedrukt op geel papier, thans...

Lees verder