Wat is de betekenis van Grondslag?

2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

grondslag

grondslag - Zelfstandignaamwoord 1. metselwerk in de grond waarop een gebouw kan rusten 2. datgene waarop een beschouwing, ontwerp, redenering e.d. berust Woordherkomst samenstelling van grond en slag Synoniemen basis, fundament, grondvlak

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

grondslag

grondslag - zelfstandig naamwoord uitspraak: grond-slag 1. wat vastligt, waar je van uit gaat ♢ eerlijkheid is de grondslag van zijn gedrag Zelfstandig naamwoord: grond-slag de grondslag ...

Lees verder
2017
2021-06-21
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Grondslag

Grondslag is een puntenveld dat dient als basis voor andere landmeetkundige werkzaamheden.

1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

grondslag

m. (-en), 1. fundament: het leggen van de grondslagen; het huis beefde op zijn grondslagen; (bij uitbreiding) de ondergrond waarop gebouwd of aangehoogd wordt; 2. datgene waarop iets in fig. zin berust: oprechtheid is — de van alle deugden; aan het verhaal ligt een ware gebeurtenis ten —, het is op een ware gebeurtenis gebaseerd; onderh...

Lees verder
1952
2021-06-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Grondslag

s., grounslach.

1950
2021-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Grondslag

m. (-en), 1. metselwerk in de grond waarop een gebouw moet rusten, fundament: het leggen van de grondslagen; het huis beefde op zijn grondslagen; (bij uitbr.) de ondergrond waarop gebouwd of aangehoogd wordt; 2. datgene waarop iets in fig. zin berust: oprechtheid is de grondslag van alle deugden; aan het verhaal ligt een wa...

Lees verder
1933
2021-06-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Grondslag

Grondslag - 1° voor grondwerken, het terreinoppervlak, waarop (door ophooging) of waarin (door ingraving) het grondwerk wordt uitgevoerd. Bij ophoogingen moet de g. gezuiverd worden van modder, vuilnis, stroo, riet, hout, puin, enz. en indien de ophooging tevens als waterkeering moet dienen, moet de g. vooraf ter diepte van 20 cm omgeploegd of...

Lees verder
1898
2021-06-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Grondslag

GRONDSLAG, m. (-en), metselwerk in den grond waarop een gebouw moet rusten, het fundament: het leggen van de grondslagen; het huis beefde op zijn grondslagen; — (ook) de ondergrond waarop gebouwd of aangehoogd wordt; — (fig.) oprechtheid is de grondslag van alle deugden; aan het verhaal ligt eene ware gebeurtenis ten grondslag, het is...

Lees verder