Wat is de betekenis van gratificatie?

2019
2020-12-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gratificatie

gratificatie - Zelfstandignaamwoord 1. extraatje bovenop het normale loon omdat de manager zijn werk waardeloos had gedaan kreeg hij naast een verhoging van zijn pensioenrechten, nog een toeslag, een bonus, een onkostenvergoedingverhoging en een aansporingsgratificatie Woordherkomst...

Lees verder
1949
2020-12-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gratificatie

uitkering, in de regel in geld, als bijzondere beloning voor ijver, speciale diensten e.d.

1948
2020-12-01
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

gratificatie

v. gunstgeschenk; gift; toelage; (vrijwillige) vergoeding.

1914
2020-12-01
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

gratificatie

gratificatie - v., geschenk; toelage; belooning.

1910
2020-12-01
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gratificatie

Gratificatie - een geschenk in geld boven het bedongen loon.

1898
2020-12-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gratificatie

GRATIFICATIE, v. (-s, ...tiën), geschenk, vereering in geld boven het bedongen loon, als bewijs van tevredenheid van den patroon over de werkzaamheden zijner ondergeschikten, toelage.

1870
2020-12-01
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gratificatie

Gratificatie is in het algemeen eene gift, waartoe de gever niet gehouden is. In meer beperkten zin ook premie of kaplaken genaamd, is zij eene procentsgewijze verhooging van de in de chertepartij bedongene vracht, die door de gewoonte vastgesteld of uitdrukkelijk van den bevrachter bedongen is. Oorspronkelijk is zij eene tien schipper toegezegde b...

Lees verder
1864
2020-12-01
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

gratificatie

gratificatie - v. (gratificatiën) geschenk, vereering, toelage