Wat is de betekenis van Grammaticale interpretatie?

2023-05-30
Juridische methoden begrippenlijst

Harm Kloosterhuis (2009)

Grammaticale interpretatie

methode waarbij men bij het interpreteren van een rechtsregel uitgaat van het gewone of het technisch-juridische spraakgebruik.