Wat is de betekenis van Interpretatie?

2023-12-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

interpretatie

interpretatie - Zelfstandignaamwoord 1. de manier waarop je iets beschouwt, duiding, lezing, uitlegging Het ligt er net aan welke interpretatie je aan die tekst geeft. 2. (kunst) vertolking van een muzikale compositie of een tekst Woordherkomst Naamwoord van handeling van interpret...

2023-12-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

interpretatie

interpretatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-ter-pre-taat-sie 1. uitleg van iets wat niet meteen duidelijk is of voor de hand ligt ♢ nu wil ik jóuw interpretatie van het verhaal horen 2. uitleg van de manier waarop bijvoo...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Milou Jansen

Digital Communication Leadership

Interpretatie

Interpretatie vindt plaats wanneer de betekenis van een bepaald object onduidelijk is. Het is een actief en oneindig proces waarin er uit verschillende mogelijke betekenissen één mogelijkheid gekozen moet worden. In dit proces moet de keuze voor juist deze ene betekenis verantwoord worden. Interpretatie is niet nodig wanneer iets voor iedereen dui...

2023-12-02
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

interpretatie

Interpretatie is de manier waarop een kunstwerk wordt uitgevoerd.

2023-12-02
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Interpretatie

Uitleg van wetsregels.

2023-12-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Interpretatie

[Lat. interpretatio] vertolking, uitlegging.

2023-12-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Interpretatie

verklarende uitleg; vertolking (muz.)

2023-12-02
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

interpretatie

interpretatie - Uitleg van iets dat niet meteen duidelijk is of voor de hand ligt, zoals het suggereren welke betekenis kan worden gevonden in een reeks gegevens of in een beeldend werk.

2023-12-02
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

interpretatie

1. mening; 2. opvatting.

2023-12-02
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

interpretatie

het vertalen in klanken van een schriftelijke compositie. Een geschreven compositie moet tot leven worden gebracht door de uitvoering. Tot de 19de eeuw' was uitvoering gelijk met interpretatie en gold als gouden regel: alles zo correct mogelijk spelen. Niet dat er geen regels waren voor het uitvoeren van muziek. Elke stijlperiode heeft die gek...

2023-12-02
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Interpretatie

uitlegging, verklaring, vertaling.

2023-12-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Interpretatie

(<Lat.), v. (-s, ...tiën), verklarende of toepassende uitlegging: de interpretatie van Middelnederlandse teksten; de interpretatie van een wetsartikel, vaststelling van de zin er van met het oog op de toepassing.

2023-12-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Interpretatie

uitlegging der wet. Veelal noodzakelijk bij de toepassing van de algemene regel op het concrete geval. Men onderscheidt tal van methoden van I.: o.a. grammaticale I., waarbij de letterlijke betekenis der wet wordt nagegaan; historische /., waarbij men de betekenis der wet uit de geschiedenis van haar totstandkoming, of uit de geschiedenis van de be...

2023-12-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

interpretatie

v. uitlegging, verklaring, vertolking.

2023-12-02
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Interpretatie

(< Lat. interpretatie) = uitlegging; < interpretari < interpres — bemiddelaar, uitlegger). Math. spec. gebruikt voor het hechten van een concrete betekenis aan een axiomatisch gebouwd systeem.

2023-12-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

interpretatie

v. -s, interpretatiën (Fr. [Lat. interpretatio]: vertolking, verklaring, uitlegging); interpretatie van een artikel der wet, vaststelling van de betekenis met het oog op de toepassing; interpreteren, geïnterpreteerd (Fr. [Lat. interpretari]: vertolken, uitleggen).

2023-12-02
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Interpretatie

Vertolking, de wijze waarop een muziekstuk wordt weergegeven. Ofschoon door den componist in veel gevallen de voordracht enz. van het werk nauwkeurig is bepaald, blijft voor den vertolker (solist, zanger of dirigent) toch nog genoeg speelruimte, om het eigen persoonlijke in de weergave, resp. herschepping van het toonstuk te leggen. Toch is dit aan...

2023-12-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

interpretatie

(interpre'ta:si) v. (-s) verklaring, uitlegging, vertolking.

2023-12-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

interpretatie

[→Lat.], v. (-s, -tiën), verklarende of toepassende uitlegging: de — van Middelnederlandse teksten; de — van een wetsartikel, vaststelling van de zin ervan met het oog op de toepassing. (e) De interpretatie is in de sociale wetenschappen een poging tot verklaring van gegevens door deze te betrekken op een algemenere, d.i. ook...

2023-12-02
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

interpretatie

interpretatie - v., uitiegging, verklaring, vertaling.