Wat is de betekenis van Gouwenaar?

2024-06-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-17
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gouwenaar

1) (1949) (Barg.) gouden horloge. Betekent ook nog: Goudse lange pijp. • Gouwenaar, gouden horloge. (Maurits Dekker: Amsterdam bij gaslicht. 1949. Woordenlijst achteraan) 2) (19e eeuw) (sold.) in de uitdrukking 'dat is de Gouwenaar': gezegd wanneer iemand iets ergs overkomt. • Dat is de Gouwenaar. [In Gouda is zoo weinig go...

2024-06-17
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Gouwenaar

Gouwenaar - Zelfstandignaamwoord 1. (demoniem) een inwoner van Gouda, of iemand afkomstig uit Gouda Woordherkomst afgeleid van Gouda met het achtervoegsel -enaar

2024-06-17
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gouwenaar

s.; (pijp), lang(e) piip, kalkenpiip, rintenier, lang strie (it).

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gouwenaar

m. (-s), 1. Goudse of lange pijp ; 2. soort van buikloop, in Gouda zo geheten wanneer vreemdelingen ongesteld worden door het drinken van IJselwater ; — (fig.) dat is de gouwenaar, dat is beroerd slecht.

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Gouwenaar

('gouwəna:r) m. (–s) 1. Goudenaar (1). 2. g o u w e n a a r , goudenaar (2).

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gouwenaar

m. (-s), 1. →Goudse pijp; 2. soort van buikloop, in Gouda zo geheten wanneer vreemdelingen onwel werden door het drinken van IJsselwater; (fig.) dat is de —, dat is beroerd; 3. naam van een blauwgrijs konijneras.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-17
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

gouwenaar

gouwenaar - m., lange kalken pijp, in Gouda gebakken, Goudsche pijp.