Wat is de betekenis van Goodwill?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

goodwill

goodwill - Zelfstandignaamwoord 1. goede naam hebben, het bedrag dat betaald wordt voor de goede naam bij de overname van een bedrijf Huisartsen vragen goodwill bij de overname van hun praktijk. Woordherkomst samenstelling uit het engels good en will welwillendheid

Lees verder
2016
2021-01-20
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Goodwill

Goodwill is binnen de accounting en boekhouding de benaming voor de marktwaarde van een onderneming die niet kan worden uitgedrukt in fysieke activa of passiva. Goodwill wordt op een balans gezien als immateriële activa. Goodwill, vrij vertaald welwillendheid, is een veelvoorkomende term binnen accounting en boekhouding. Met name bij de overname va...

Lees verder
2015
2021-01-20
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Goodwill

Het verschil tussen aankoopprijs en intrinsieke waarde van een deelneming.

2007
2021-01-20
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Goodwill

Goodwill is immaterieel actief dat gewoonlijk ontstaat bij het verwerven van activa, in het bijzonder aandelen, voor een hogere prijs dan de geherwaardeerde waarde die aan deze activa wordt toegekend. Goodwill wordt betaald voor onder meer de goede reputatie van de onderneming, haar marktpositie, haar verwachte toekomstige winstgevendheid, patenten...

Lees verder
2005
2021-01-20
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Goodwill

Het positieve verschil tussen de rentabiliteitswaarde en de intrinsieke waarde van een onderneming.

2003
2021-01-20
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

goodwill

goodwill - De meerwaarde van een bedrijf in vergelijking met het totaal van zijn bezittingen. De meerwaarde zit hem vooral in het feit dat het bedrijf al actief is, markten heeft veroverd, klanten en leveranciers heeft, een soepel lopende organisatie is.

1993
2021-01-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Goodwill

commerciële waarde die de naam van een zaak vertegenwoordigt

1991
2021-01-20
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Goodwill

Alles wat een bedrijf als winstbron meer waard is dan de intrinsieke waarde. Oorspronkelijk werd daarbij vooral gedacht aan de naam en reputatie van het bedrijf. Tegenwoordig bedoelt men er alle sterke punten van het bedrijf mee aan te geven waaronder de kwaliteit - kennis en ervaring - van het personeel.

1988
2021-01-20
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Goodwill

De waarde van een bedrijf gemeten aam de goede naam ervan, zoals goede klantenkring, organisatie, winstmarges, onderhoud, inrichting, personeel.

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

goodwill

[Eng.], m., commerciële waarde van een zaak als winstgevende onderneming, bij het overdoen in geld uitgedrukt, door factoren die historisch gegroeid zijn. (e) Factoren die een bedrijf goodwill bezorgen en het een zekere voorsprong in zijn branche verschaffen, zijn o.a. bekendheid, gunstige reputatie, relaties, in ruimere zin ook meer concrete...

Lees verder
1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Goodwill

wordt in algemene zin gebruikt als goede reputatie, vooral in internationale betrekkingen. Onder G. van een onderneming verstaat men een onaantastbaar vermogensdeel, dat ontstaan is door het gedurende lange tijd uitoefenen van het bedrijf en dat het best omschreven kan worden als: waarde van een zaak als winstgevende onderneming. Bij verkoop van ee...

Lees verder
1948
2021-01-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

goodwill

(Eng.) zaak met de klandisie, waarde v. e. bestaande zaak of handelsartikel.

1940
2021-01-20
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Goodwill

Commerciëele waarde van een zaak als winstgevende onderneming, boven de materiëel te waardeeren activa (ideëele waarde boven de materiëele): cliëntèle, naam, enz.

1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Goodwill

Goodwill - is het ontastbare vermogensdeel in de onderneming, hetwelk zijn waarde ontleent aan die van de algeheele organisatie der onderneming, boven de waarde der tastbare vermogensdeelen en de immaterieele vermogensdeelen, als bijv. concessies, patenten, auteursrechten e.d. Die organisatiewaarde is deels gevolg van het daarvoor uitgegeven kosten...

Lees verder
1928
2021-01-20
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Goodwill

is een Engelse term, die ook in ons land in het zakenleven veel gebruikt wordt. Goodwill betekent die waarde, welke in een handels- of nijverheidsonderneming aanwezig is, die men niet kan tellen, meten of wegen, die soms niet eens onder woorden te brengen is en die nochtans daadwerkelijk bestaat. Daaronder behoren bijv. fabrieksmerken, die gunstig...

Lees verder
1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Goodwill

Goodwill - (Eng.), noemt men de geldelijke waarde, welke bekendheid, goede naam, enz. voor eene onderneming hebben. Deze toch kunnen haar een belangrijken voorsprong geven boven niet minder goed beheerde nieuwe ondernemingen. Bij overneming eener zaak of inbrengst daarvan in eene naamlooze venootschap wordt daarom soms een niet onbelangrijk bedrag...

Lees verder
1910
2021-01-20
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Goodwill

Goodwill - de waarde eener zaak als winstgevende onderneming. Hetgeen dus bij overneming voor eene affaire betaald wordt boven het zuiver verschil tusschen het totaal der bezittingen en der schulden, daartoe behoorende. — Dicksee, L. R. and F. Tillyrd. Goodwill and its Treatment in Accounts f 3.85.

Lees verder