Wat is de betekenis van gnosis?

2020
2022-12-04
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

gnosis

esoterische kennis. hogere, verborgen kennis van de wereld van het goddelijke en bovenaardse, nagestreefd door de aanhangers van het gnosticisme. Voorbeelden: Ongeveer vijftig jaar geleden werd in Nag Hammadi in Egypte een bibliotheek met werken van gnostieke signatuur gevonden. Nu werd het mogelijk de gnostiek uit de bronnen te best...

Lees verder
2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gnosis

gnosis - Zelfstandignaamwoord 1. de diepere kennis aangaande de godsdienstige waarheden

Lees verder
2017
2022-12-04
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Gnosis

Gnosis - Religieus-wijsgerige geestesrichting, die haar hoogste bloei kende in dejaren 175 tot 250 n.C. Deze beweging wilde het geloof (pistis) van het christendom een wijsgerige en geestelijke zin geven door het te vervangen door de gnosis (kennis, inzicht). De oorsprong van deze beweging vindt men in de Griekse en oosterse wijsgerig...

Lees verder
2007
2022-12-04
logopedie

Logopedisch Lexicon

Gnosis

(v.), herkenning; de diepere kennis met betrekking tot godsdienstige waarheden. G.O.R.: (m.), afk. van Gastro-Oesophageale Reflux; door het onvoldoende functioneren van de maagklep komt maagzuur terecht in de oesophagus (meestal bevindt de persoon zich in liggende positie),

1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gnosis

[Gr. gnoosis] soort godsdienstfilosofie, diepere kennis en innerlijk inzicht in mens en wereld en godsdienst, mythische kennis van de christelijke leer, berustend op zgn. openbaringen; ook soort theosofie.

1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Gnosis

diepere kennis van godsdienstige waarheden

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gnosis

[Gr., kennis], v., 1. inzicht, kennis; 2. (theologie) openbaring; m.n. de mystieke ervaringskennis der gnostici (e). (e) Gnosis betekende een diepere ervaringskennis (mystieke intuïtie) van het goddelijk heil, waardoor men verlossing en vergoddelijking deelachtig werd. In deze betekenis treft men gnosis ook aan in het hindoeïsme en boeddh...

Lees verder
1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Gnosis

kennis, openbaring; hogere godsdienstige wetenschap

1949
2022-12-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gnosis

(Gr., kennis), kennis van de bovennatuurlijke wereld. Het was in de Oudheid de naam van een geestelijke stroming, die met vermenging van elementen van verschillende godsdiensten het heil zocht in allerlei mystische openbaringen. Ook het Christendom kende in zijn begintijd een vorm van gnosis, die men gnostiek of gnosticisme noemt.

Lees verder
1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

gnosis

(Gr.) v. (gewaande) openbaring; diepere mystieke kennis van de christelijke leer.

1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gnosis

v. (Gr. het erkennen: inzicht, kennis; theologie: openbaring; inz. de geheime wetenschap der gnostici).

1933
2022-12-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gnosis

Gnosis - (Gr. gnoosis = kennis) beteekent in het N. T. en vooral bij St. Paulus de ware kennis van de geloofswaarheden. Bij Clemens van Alexandrië en Origenes wordt de beteekenis eenigszins gewijzigd. De g. is voor hen de verdiepte, met de hulp der Gr. wijsbegeerte meer wetenschappelijk geformuleerde en gesystematiseerde geloofskennis. Al sla...

Lees verder
1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

gnosis

v. [Gr. kennis] 1. (gewaande) openbaring. 2. diepere, mystieke kennis der kristelijke leer.

Lees verder
1928
2022-12-04
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gnosis

is een Grieks woord, dat letterlijk vertaald „kennis” betekent. In godsdienstigen zin wil het zeggen: het diepere inzicht in de leer. In Matth. 13 : 10—15 lezen wij, dat de discipelen Jezus vroegen: „Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?” En de Heer antwoordt: „Omdat het u gegeven is, de verborgenheden v...

Lees verder
1916
2022-12-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gnosis

Gnosis - Reeds op sommige plaatsen van het N. Test. wordt tegenover het geloof (pistis) de gnosis (kennis) gesteld. De zoogenoemde gnostici der 2e eeuw n. C. (waarvan de voornaamsten zijn: Cerinthus, Karpokrates, Valentirus en Basilides) beloofden nu hun aanhangers de kennis van datgene wat in het Christendom werkelijke waarheid was. Wij hebben hie...

Lees verder
1914
2022-12-04
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

gnosis

gnosis - v., kennis, openbaring; hoogere godsdienstige wetenschap.

1908
2022-12-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Gnosis

gr., kennis; gnostieker: iemand die deze kennis bezit; gnosticisme: een onder de Christenen der 2de eeuw sterk verbreide richting, wier aanhangers zich boven het eenvoudige geloof der menigte verheven achtten en een diepere kennis (gnosis) omtrent het wezen der goddelijke dingen beweerden te bezitten.

1906
2022-12-04
wink

Wink's vreemde woordenboek

Gnosis

vr. Gr. de kennis, de openbaring.

1898
2022-12-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gnosis

GNOSIS, v. (godg.) de diepere kennis aangaande de godsdienstige waarheden. GNOSTICISME, v. (godg.) het systeem, de leer der gnostieken. GNOSTIEKEN, m. mv. (godg.) theosophen in de 2de — 5de eeuw n. Chr., die door middel van cosmogonische bespiegelingen en Oostersche mythen eene diepere verklaring omtrent het wezen der dingen meenden te kunnen...

Lees verder
1864
2022-12-04
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

gnosis

gnosis - v. (godg.) openbaring