Wat is de betekenis van gewagen?

2024-07-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gewagen

gewagen - Werkwoord 1. (inerg) ~ van over iets praten, iets vermelden Waar hij ook van gewaagde, hierover heeft hij niets gezegd.

2024-07-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gewagen

gewagen - regelmatig werkwoord uitspraak: ge-wa-gen 1. vertellen hoe het is ♢ de wereld zal ervan gewagen Regelmatig werkwoord: ge-wa-gen ik gewaag jij/u gewaagt ...

2024-07-20
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

gewagen

(Iets) aandurven, wagen. Melke Jeroen die de heetste van bloed is, gewaagt het een paar vragen te stellen. Caloen snauwt hem met een scherp woord de bek toe, TEIRLINCK 1952,1, 12.

2024-07-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gewagen

v., gewach meitsje.

2024-07-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gewagen

gewaagde, h. gewaagd (melding maken van): de geschiedenis gewaagt er van; ergens met lof van gewagen, spreken.

2024-07-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

gewagen

('wa:gәn) (gewaagde, heeft gewaagd) gewag maken: ergens met lot van -; zonder nog of om niet te van.

2024-07-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gewagen

(gewaagde, heeft gewaagd), I. onoverg., 1. van iets er gewag, melding van maken: ik zal van de daaropvolgende gebeurtenissen niet 2. veel ophef, groot gewag van iets maken: de wereld zal ervan -, het zal overal groot opzien wekken; II. overg., (dicht.) met ophef van iets gewag maken, de lof ervan verkondigen.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-20
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Gewagen

GEWAGEN, (gewaagde, heeft gewaagd), (dicht.) met ophef van iets gewag maken, den lof er van verkondigen dan mag der barden zang der vorsten roem gewagen; — van iets gewagen, er gewag, melding van maken ik zal van de daaropvolgende gebeurtenissen niet gewagen; de geschiedenis gewaagt van zijn heldendaden; —veel ophef, groot gewag van ie...