2020-04-06

Gevoeligheidsanalyse

De financiële resultaten van het businessplan vormen vaak de belangrijkste beslisfactoren voor ‘go’ of ‘no go’. Een hoge netto contante waarde en een korte terugverdientijd zijn meestal essentiële ingrediënten voor een goed plan richting de beslisser. Dit komt omdat deze waarden geacht worden universele geldigheid te hebben. Uiteindelijk moet de beoogde investering bijdragen aan de waardemaximalisatie voor de onderneming en de financiële kernindicatoren vormen hiervoor het bewijs, is vaak de ge...

2020-04-06

Gevoeligheidsanalyse

Ook wel genaamd risico-analyse. Een techniek gericht op het afwegen van de positieve en negatieve economische gevolgen voor een organisatie van beslissingen in situaties van onzekerheid en onbekendheid. Met name betreft dit investeringsbeslissingen.

2020-04-06

gevoeligheidsanalyse

gevoeligheidsanalyse - Ander woord voor risicoanalyse. Op basis van een bepaalde systematiek wordt geprobeerd te beoordelen of bijvoorbeeld een bedrijf voordeel of nadeel heeft van een dalende rente, een hogere dollarkoers of andere grootheden waarmee het te maken heeft. Beleggingsanalisten proberen met gevoeligheidsanalyses en hun visie op bepaalde ontwikkelingen beleggingsbeslissingen te nemen.