2019-10-22

geslachtsnaam

Het begrip geslachtsnaam heeft 2 verschillende betekenissen: 1) naam waarmee een geslacht van planten of dieren wordt aangeduid in de wetenschap 2) wettelijk vastgelegde achternaam die iemand bij de geboorte erft van de vader of moeder en die volgt op één of meerdere voornamen; familienaam

2019-10-22

Geslachtsnaam

GESLACHTSNAAM, ook GESLACHTNAAM, m. (...namen), familienaam, van, achternaam (in tegenstelling met doopnaam, voornaam)', — (nat. bist.) de wetenschappelijke naam waarmede de geslachten van planten en dieren worden aangeduid (in tegenstelling van den soortnaam).

2019-10-22

geslachtsnaam

geslachtsnaam - Zelfstandignaamwoord 1. familienaam, achternaam 2. (biologie) wetenschappelijke naam waarmee een geslacht (taxon) van planten en dieren wordt aangeduid Woordherkomst samenstelling van geslacht en naam met het invoegsel -s-

2019-10-22

Geslachtsnaam

Geslachtsnaam - Bij Keizerlijk Decreet van 18 Aug. 1811 werd aan ieder, die geen geslachtsnaam bezat, de verplichting opgelegd er een aan te nemen. Aan deze verplichting werd blijkbaar niet algemeen voldaan, want bij K. B. van 8 Nov. 1825, Stb. 74, werd nog eens uitdrukkelijk aan die verplichting herinnerd en tegen niet nakoming straf bedreigd, daar „het in sommige gedeelten des Rijks nog steeds plaats vindt om geen eigenlijken geslachtsnaam te voeren, maar integendeel veranderlijke bijnamen t...

2019-10-22

Geslachtsnaam

Geslachtsnaam - de naam, die een geslacht, vooral adellijk of vorstelijk, als zoodanig bekend maakt; bijv. de Alcmaeoniden te Athene; de vorstenhuizen Merovingers, Bourbons, Habsburgers, Oranje-Nassau enz. Waar de g. ook door de leden van het geslacht individueel gedragen wordt, staat g. gelijk met ➝ familienaam. Mansion.