Wat is de betekenis van Gerubriceerde documenten?

2023-09-26
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Gerubriceerde documenten

Documenten afkomstig van de instellingen, van lidstaten, van derde landen of van internationale organisaties, die op grond van de regels van de betrokken instelling ter bescherming van wezenlijke belangen van de Europese Unie, of van één of meer van haar lidstaten zijn gerubriceerd als „TRÈS SECRET/TOP SECRET”, „SECRET” „CONFIDENTIEL” of „RESTREINT”...