Wat is de betekenis van Persoonlijke documenten?

2023-10-02
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Persoonlijke documenten

Documenten die zijn geschreven op persoonlijke titel, zoals dagboeken en brieven.