Wat is de betekenis van Gerbert, Martin?

2023-09-27
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gerbert, Martin

Gerbert, Martin - Duitsch Benedictijn; * 1720, † 1793. In 1764 abt van St. Blasius (in het Zwarte Woud). G. is bekend om zijn geleerdheid op velerlei gebied: geschiedenis, godgeleerdheid, ascese, liturgie, kerkmuziek. Zijn abdij werd een middelpunt van wetenschap (uitg. van Germania sacra).Voorn. werken: Scriptores ecclesiastici de musica s...