Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 04-07-2019

Gerbert, Martin

betekenis & definitie

Gerbert, Martin - Duitsch Benedictijn; * 1720, † 1793. In 1764 abt van St.

Blasius (in het Zwarte Woud). G. is bekend om zijn geleerdheid op velerlei gebied: geschiedenis, godgeleerdheid, ascese, liturgie, kerkmuziek.

Zijn abdij werd een middelpunt van wetenschap (uitg. van Germania sacra).Voorn. werken: Scriptores ecclesiastici de musica sacra; De cantu et musica sacra a prima Ecclesiae aetate usque ad praesens tempus; Vetus liturgia alamanica; Monumenta veteris liturgiae alamanicae.