Wat is de betekenis van Gemeen veelvoud?

1933
2021-03-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gemeen veelvoud

Gemeen veelvoud - Van eenige getallen is een getal, waarin elk der gegeven getallen een geheel aantal malen begrepen is. Het → kleinste g. v. is het kleinste dusdanige getal.