2020-02-29

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een term, voornamelijk gebruikt bij ruimtelijke ordening, die staat voor de ontwikkeling van een aangewezen gebied en al haar aspecten. Het is een vorm van publiek-private samenwerking. Gebiedsontwikkeling richt zich op het op één lijn brengen van verschillende belangen. Er wordt rekening gehouden met particuliere, private en publieke belangen. Hierbij werken overheden samen met maatschappelijke partners. Bij gebiedsontwikkeling is participatie van de verschillende belan...