Wat is de betekenis van Gambrinus?

1985
2021-06-13
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

GAMBRINUS

andere naam voor Cambrinus, legendarische koning van Brabant, die vele eeuwen geleden volgens een bron in de 8e eeuw het bier zou hebben uitgevonden. Wordt veelal afgebeeld zittend op een biervat, dikwijls met een bierpul in de hand. Zie ook: Cambrinus.

Lees verder
1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Gambrinus

zie Cambrinus.

1948
2021-06-13
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Gambrinus

m. mythische vorst, uitvinder van het bier.

1933
2021-06-13
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gambrinus

koning i/d Vlaamsche sage, die het bier zou hebben uitgevonden

1933
2021-06-13
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gambrinus

Gambrinus - (ook Cambrinus) wordt door de bierdrinkers als hun patroon beschouwd. Sommigen zien in den naam een vervorming van Jan Primus, hertog van Brabant, omdat die Jan I als beschermer van het brouwersgild zou opgetreden zijn. Anderen willen een legendarischen vorst van Brabant tijdens Karel den Grooten de kunst van het bierbrouwen toedichten....

Lees verder
1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gambrinus

GAMBRINUS, m. legendarisch koning van Vlaanderen, aan wien de uitvinding van het bier wordt toegeschreven.

1870
2021-06-13
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gambrinus

Gambrinus is de naam van een Vlaamsch koning, die tot het gebied der sagen behoort en voor den uitvinder van het bier wordt gehouden.

Gerelateerde zoekopdrachten