2019-09-15

gallicisme

woord dat of uitdrukking, zinsconstructie die eigen is aan het Frans en letterlijk vertaald of gevormd naar het Nederlands (of een andere taal) wordt overgenomen en daarom beschouwd wordt als strijdig met het eigene van deze taal

2019-09-15

gallicisme

gallicisme - Zelfstandignaamwoord 1. (barbarisme) Een woord of uitdrukking overnemen|overgenomen uit het Frans of vormen|gevormd naar het Frans (een zogenaamd barbarisme) Woordherkomst afgeleid van Gallië met het achtervoegsel -isme Verwante begrippen anglicisme, belgicisme, dialectisme, frisisme, germanisme, graecisme, hebraïsme, lusitanisme

Lees verder
2019-09-15

Gallicisme

GALLICISME, o. (-n), eigenaardige Fransche woordschikking, woordgebruik of uitdrukking; de navolging er van in eene andere taal.

2019-09-15

gallicisme

gallicisme, - o., Fransch taaleigen.

2019-09-15

Gallicisme

Gallicisme - woord, uitdrukking e.d. naar het Fransche taaleigen gevormd of overgenomen. G. komen na 1830 vooral in het Zuid-Nederlandsch voor, zoowel in het woord, in de uitdrukking als in de syntaxis, niet enkel bij dagbladschrijvers en officieele vertalers, maar in alle kringen des volks. In 1853 bond Prudens van Duyse den strijd tegen de g. aan, later ook Hip. Meert in Distels (1897). In 1899 stelde W. de Vreese (echter niet zonder verzet) in zijn standaardwerk: Gallicismen in het Zned., de...

Lees verder
2019-09-15

gallicisme

gallicisme - gallicismus, m. fransch taaleigen