2020-01-24

gallicisme

gallicisme - gallicismus, m. fransch taaleigen

2020-01-24

gallicisme

gallicisme, - o., Fransch taaleigen.

2020-01-24

Gallicisme

GALLICISME, o. (-n), eigenaardige Fransche woordschikking, woordgebruik of uitdrukking; de navolging er van in eene andere taal.

2020-01-24

Gallicisme

Gallicisme - woord, uitdrukking e.d. naar het Fransche taaleigen gevormd of overgenomen. G. komen na 1830 vooral in het Zuid-Nederlandsch voor, zoowel in het woord, in de uitdrukking als in de syntaxis, niet enkel bij dagbladschrijvers en officieele vertalers, maar in alle kringen des volks. In 1853 bond Prudens van Duyse den strijd tegen de g. aan, later ook Hip. Meert in Distels (1897). In 1899 stelde W. de Vreese (echter niet zonder verzet) in zijn standaardwerk: Gallicismen in het Zned., de...

2020-01-24

gallicisme

gallicisme - Zelfstandignaamwoord 1. (barbarisme) Een woord of uitdrukking overnemen|overgenomen uit het Frans of vormen|gevormd naar het Frans (een zogenaamd barbarisme) Woordherkomst afgeleid van Gallië met het achtervoegsel -isme Verwante begrippen anglicisme, belgicisme, dialectisme, frisisme, germanisme, graecisme, hebraïsme, lusitanisme

2020-01-24

gallicisme

(Fr.) o. letterlijk in t Nederlands nagevolgde Franse uitdrukking in strijd met t Nederl. taaleigen.

2020-01-24

gallicisme

woord dat of uitdrukking, zinsconstructie die eigen is aan het Frans en letterlijk vertaald of gevormd naar het Nederlands (of een andere taal) wordt overgenomen en daarom beschouwd wordt als strijdig met het eigene van deze taal

2017-03-31

Roderen

Roderen - gallicisme voor trainen, inrijden. Van Fr. roder.

2017-03-31

Dubbelen

Dubbelen - een tegenstander op een ronde achterstand rijden. Gallicisme naar Fr. doubler. Syn.: lappen.

2017-03-31

Wisselmeerderheid

Wisselmeerderheid - Vlaamse term (gallicisme, van Fr. majorité de rechange) voor een alternatieve meerderheid.

2017-04-03

Afstapping

Afstapping - in Vlaanderen een gallicisme voor het verrichten van plaatsopneming. Jargon van de parketpolitie. Wat dat betreft was de afstapping bij de Morgen een opgelegde kans om de betrekkingen tussen pers en overheid voor eens en voor altijd te saneren. - NRC Handelsblad 16.3.1987 ​

2017-05-25

roderen

Gallicisme voor trainen, inrijden. Van het Franse werkwoord ‘roder’. Zie ook rodage. De planning om de Hitachi-kopman voorziet eerst in de Dauphiné Libéré (om rustig te roderen)... (Wieler Revue, 10/05/1988)

2017-03-31

Betwisten

Betwisten - 'een koers betwisten': een wedstrijd houden, verrijden. Vlaamse en onjuiste uitdr. (gallicisme, naar Fr. disputer).

2017-05-25

dubbelen

Een tegenstander op een ronde achterstand rijden. Gallicisme. Naar het Franse ‘doubler’. Syn.: lappen. Gij zijt niet te dubbelen, en in den sprint moet ge maar je plan trekken... zei hij tegen Michael De Baets. (Karel van Wijnendaele: Het rijke Vlaamsche wielerleven. 1943)

2017-05-25

betwisten

Een koers betwisten: een wedstrijd houden, verrijden. Vlaamse en onjuiste uitdrukking (gallicisme, naar het Franse ‘disputer’). Ik weet het nog, alsof het eerst gisteren gebeurd ware, van dien tweeden Paaschdag van 1907 te Oostende: ik wandelde door de Kapellestraat, tot aan den boekwinkel, waar ik ‘L’Auto’ zou koopen, het inrichtend blad van Parijs-Robaais, die daags te voren betwist was geworden. (Karel Van Wijnendaele: Het rijke Vlaamsche wielerleven.1943) Van vijf tot elf juli bet...

2017-03-31

Viseren

Viseren - 'geviseerd worden': in de gaten gehouden worden door de tegenstanders. Gallicisme. Naar Fr. viser = in het oog houden.

2017-03-31

Editoriaal

Editoriaal - hoofdartikel in een krant; coverstory in een weekblad. Dit gallicisme wordt alleen in Vlaams-België gebruikt.

2017-05-25

meubels: de - redden

Redden wat er te redden valt, de schade beperken. In Vlaanderen algemeen gebruikelijk (gallicisme, naar het Franse sauver les meubles), in Nederland enkel wielerjargon. Hij (Rik van Steenbergen, nvdr) was de enige die de meubelen iet of wat had kunnen redden in het voorjaar van 1949, want de Belgen hadden zowaar hun abonnement verloren op de lenteklassiekers, met nederlagen in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, BordeauxParijs, Parijs-Brussel en Luik-B-Luik. (Herman Laitem: Alle kleuren van...

2017-05-25

palmares

Lijst van de belangrijkste uitslagen die een renner heeft behaald. Gallicisme, van het Franse ‘palmarès’, naar meervoud Latijn ‘palmaris’: zij die de overwinningspalm waardig zijn. Vijf maanden na zijn zege in Lombardije was het op Italiaans grondgebied opnieuw raak. Een prestatie, die hij aan het eind van 1985 en begin 1986 ook al eens neerzette. De grote tacticus mist nu alleen nog op zijn palmares de Ronde van Vlaanderen en de wereldtitel. (Trouw, 23/03/1993, over Sean Kelly)

2017-03-31

Plaatsen

Plaatsen - 'zich plaatsen': een bepaalde plaats veroveren in de wedstrijd; een zekere rangorde bereiken. Fr. se placer. Gallicisme onder Vlaamse renners.