Wat is de betekenis van Frankfort am main?

2024-07-23
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Frankfort am main

nederl. Frankfort aan de Main. 1) Landkreits v/h pruis. regeeringsdistrict Wiesbaden, 41 [j km. groot, in 1900: 25.037 inw., in 1 stad en 14 landgemeenten. 2) Stad en stadskreits, een der voornaamste handelssteden van het duitsche rijk, tot 1866 een der vier vrije steden en zetel van den Bondsdag, ligt onder 500 7' N.B en 8® 41' O.L....