Wat is de betekenis van Frankfort?

2024-05-20
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Frankfort

1. Frankfort aan de Main, vroeger een vrije rijksstad, is een oude handelsstad. Ze telt 670 000 inwoners en is belangrijk als verkeerscentrum en handelsstad (Frankfurter Messe). Er is een zeer belangrijke chemische en technische industrie. Sinds de 14de eeuw werden in Frankfort de Duitse koningen gekozen en sinds de 16de eeuw werden ze er ook gekro...

2024-05-20
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Frankfort

Eduard; geb. Meppel 21 juni 1864, overl. Laren (N.H.) 19 augustus 1920. Woonde en werkte in Amsterdam, tijdelijk in Zuid-Afrika (1905-1906). Leerling van de Rijksakademie te Amsterdam (1879-1887) o.l.v. A. Allebé en van de Antwerpse Akademie (3 mnd.). Schilderde aanvankelijk taferelen uit het Joodse leven, daarna landschappen en portretten,...

2024-05-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Frankfort

Dui. Frankfurt [voorde der Franken] steden in Duitsland: 1. aan de Main, 537 000 inw. IJzeren chemische industrie. 2. aan de Oder, 63 000 inw. IJzerindustrie.

2024-05-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Frankfort

Frankfort - 1) Hoofdstad van den staat Kentucky, aan den linkeroever van de kunstmatig bevaarbaar gemaakte Kentucky, zijrivier van de Ohio, en aan een kruispunt van spoorwegen; 10.000 inw.; paardenteelt en handel in tabak en mais. 2) Eduard, Ned. kunstschilder, geb. te Meppel 1864, studeerde op de Akademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam onder...

2024-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Frankfort

Henri, Ned.-Amerikaans archeoloog, *24.2.1897 Amsterdam, †16.7.1954 Londen. Frankfort was hoogleraar te Amsterdam, Chicago en Londen. Hij leidde opgravingen in Egypte (Abydos, Amarna, Armant) en Irak (Chorsabad, steden aan de Dijala) en genoot internationale vermaardheid door zijn publikaties op het gebied van vergelijkende archeologie, kuns...

2024-05-20
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Frankfort

Frankfort. Onder dezen naam vermelden wij: Frankfort aan de Main, eene stad in het Pruissische regéringsdistrict Wiesbaden. Zij was tot in 1866 de eerste der 4 vrije steden van den Duitschen Bond en de zetel der Bondsvergadering. Zij is door handel, rijkdom en bevolking eene der belangrijkste steden van Duitschland en ligt in eene breede dalvlakte...

2024-05-20
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Frankfort

naam van verscheidene steden in Noord-Amerika, en twee (de voornaamste) in Europa. In N.-Amerika: 1) uniestaat Maine, 10 mijlen benoordooslen Augusta; 5000 inw. 2) uniestaat New-York, aan den Mohawk, 15 mijlen benoordw. Albany; 3000 inw. 3) verscheidene kleinere plaatsen in de n.-amerik. Unie heeten F. 4) hoofdstad van den staat Kentucky, aan d...