2020-02-25

Follow-upvragen

Follow-upvragen worden gesteld als reactie op een antwoord op een eerdere vraag. Focusgroeponderzoeken staan de onderzoeker toe op directe wijze met de respondenten te interacteren. Dit biedt hem de kans op verheldering van de gegeven antwoorden en geeft hem de mogelijkheid follow-upvragen te stellen en op bepaalde antwoorden door te vragen