2020-04-06

Financiële transacties

Veranderingen in diverse typen vorderingen op en schulden aan andere sectoren en het buitenland. In het algemeen worden veranderingen in vorderingen respectievelijk schulden gemeten als het verschil tussen de verstrekte respectievelijk aangetrokken financiële middelen en de aflossingen. De waarde van de transacties in effecten, zoals aandelen en obligaties, wordt evenwel bepaald als aankoopsaldo (aan de vorderingenkant) en verkoopsaldo (aan de schuldenkant). Herwaarderingen, bijvoorbeeld als gev...

2020-04-06

Financiële transacties

In het algemeen kunnen een drietal typen financiële transacties worden onderscheiden: verkoopgerelateerd, investeringsgerelateerd en kostengerelateerd. Rondom deze drie typen transacties zullen de financiële projecties voor het businessplan moeten worden opgebouwd. Doe dit als volgt, door achtereenvolgens de volgende stappen te zetten: - Start met de verkoopgerelateerde transacties. Stel allereerst de verkoopomzet vast. De marktanalyse zoals deze in hoofdstuk 7 is benoemd, vormt hiervoor de basi...