2020-04-06

Financial Resource Planning

Uit de kasstroomoverzichten volgde de financieringsbehoefte voor de nieuwe propositie. Deze financieringsbehoefte kan op verschillende manieren worden ingevuld. Deze paragraaf staat stil bij de mogelijkheden die een onderneming heeft en de specifieke voor- en nadelen daarvan: dit wordt ‘financial resource planning’ genoemd. Het management heeft de volgende mogelijkheden voor het invullen van de gecalculeerde financieringsbehoefte: - Interne financiering. Dit kan op twee manieren. De eerste manie...