Wat is de betekenis van explosief?

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

explosief

explosief - Zelfstandignaamwoord 1. ontplofbare stof of voorwerp Om een explosief tot ontploffing te brengen is energie nodig. Een speciaal getrainde hond zoekt het terrein af op aanwezigheid van explosieven. explosief - Bijvoeglijk...

2023-12-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

explosief

explosief - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: eks-plo-sief 1. wat kan ontploffen ♢ buskruit is een explosieve stof 2. als een ontploffing ♢ er is een explosieve groei van de werkloosheid ...


Direct alle 13 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Explosief

(m.), (taalk.) syn. plosief, plofklank; klank die wordt gevormd door het gedurende korte tijd tegenhouden van de luchtstroom; [p,b.t,d,k] zijn explosieven, evenals de g van het Franse woord “garçon”,

2023-12-09
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Explosief

[Fr. explosif] I zn 1 explosieve stof, d.w.z. stof of mengsel van stoffen waarin chemische energie is opgehoopt, die door een explosieve reactie kan vrijkomen (explosie); 2 (taalk.) plofklank, medeklinker waarbij de adem in de mond korte tijd wordt vastgehouden door afsluiting en daarna met een plof ontsnapt doordat...

2023-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Explosief

ontplofbaar; plofklank (taalk.); ontplofbare stof

2023-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

explosief

explosief - Enkelvoudige stof of mengsel van stoffen; bij de ontleding plant zich een vlam- of schokgolffront door de stof voort met een snelheid van resp. enkele honderden meters tot enkele kilometers per seconde.

2023-12-09
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Explosief

ontplofbaar; explosiefstoffen : ontploffingsmiddelen

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Explosief

I. bn., kunnende ontploffen: explosieve stoffen. II. zn. m. (...sieven), (taalk.) plof klank: p, b en t zijn explosieven.

2023-12-09
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

explosief

ontplofbaar; —stof, v. springstof.

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

explosief

(‘zi:f) 1, bn. (...sieve) ontplofbaar. 2. m. (...sieven) klank die met een soort van ontploffing wordt uitgesproken : b, d, ʞ, k, p, t zijn ...sieven.

2023-12-09
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Explosief

Explosief - heeten in de phonetiek die spraakklanken, wier vorming gepaard gaat met een volkomen afsluiting van het spraakorgaan. Men kan ze in hoofdzaak onderscheiden, 1) naar de plaats, waar de afsluiting bestaat (labialen, dentalen, alveolaren, palatalen, velaren), 2) naar het al of niet geaspireerd zijn, 3) naar het al of niet mede trillen der...

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

explosief

I. bn., 1. kunnende ontploffen: explosieve stoffen; 2. van de aard van of op de wijze van een explosie in fig. zin: een explosieve situatie; bw.: de blauwe alg kan in aquaria soms optreden; II. zn., 1. o. (-sieven), ontplofbare stof; 2. m. (-sieven), (taalkunde) plofklank . Explosieven (b.v. b, p en t) zijn consonanten waarbij de uit de longe...

2023-12-09
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Explosief

licht ontploffend.